سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید غلام نژاد – کارشناس حفاظت کیفی منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
محمدحسین کارگر – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد

چکیده:

امروزه با رشد جمعیت و افزایش تعداد چاهها و استفاده بی رویه از آبهای زیر زمینی جهت مصارف شرب، صنعت و کشاورزی از یک طرف و نفوذ زه آبهای کشاورزی، نفوذ پسابهای صنعتی و فاضلابهای شهری به داخل آبخوانها از طرف دیگر، تغییرات قابل ملاحظه ای در کیفیت آبهای زیر زمینی به وجود می آورد. بنابراین علاوه بر تعیین حریم کمی، لزوم تعیین حریم کیفی بر اساس معیارهای علمی و کاربردی جهت اعمال مدیریت صیح بر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیر زمینی بیش از گذشته احساس می گردد. لذا در این مقاله حریم کیفی منابع آبی مختلف از جملهچاههای آب شرب، قنوات و چشمه ها به همراه فرمولهای مربوطه به اختصار بیان شده است.