سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدامین کریم زاده – کارشناس آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک استان فارس
سید مرتضی مرندی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدتقی ایزدی – مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور جهان پی سامان

چکیده:

عوامل بسیاری در ظرفیت باربری شمعها موثرند و تشریح نحوه اثرگذاری هر یک از این عوامل به صورت تئوری کار بسیار دشواری است. چرا که بسیاری از این عوامل با یکدیگر در ارتباط بوده و بررسی اثر هر یک به تنهایی به معادلات پیچیده ای منجر خواهد شد که حل آنها براحتی میسر نمی باشد. تنها راه حل مطمئن مطالعه نحوه اثرگذاری هر عامل و انجام آزمایشهای دقیق در آزمایشگاه های مجهز می باشد. این مقاله با هدف بررسی اثر زبری بر ظرفیت باربری شمعها پایه ریزی گردید. بدین منظور تجهیزات لازم و دو نوع شمع فولادی و تزریقی با سطوح متفاوت طراحی و ساخته شد و تحت آزمون بارگذاری فشاری قرار گرفت. نتایج بدست آمده در این تحقیقات نشان می دهد که در محدوده تنشهای اعمال شده در آزمایشات متعدد، شمع های تزریقی مقاومت جدار بیشتری را از خود نشان داده و این افزایش بیش از ۶۰ درصد است.