مقاله تبارشناسي شهرت خيام در غرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: تبارشناسي شهرت خيام در غرب
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبارشناسي
مقاله گفتمان
مقاله خيام
مقاله اگزيستانسياليسم
مقاله مادي گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امن خاني عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي مراد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پورآلاشتي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبارشناسي امروزه يکي از اصلي ترين رويکردها نزد محققان علوم انساني به شمار مي آيد. در اين روش محققان مي کوشند تا با قرار دادن موضوع تحقيق در شرايط تحقق تاريخي آن، موضوع خويش را مورد بررسي قرار دهند.
نويسندگان اين مقاله نيز کوشيده اند تا با استفاده از اين روش چرايي شهرت خيام در غرب را مورد بررسي قراردهند.
در كنار ترجمه خوب فيتر جرالد از اشعار آغاز جنگ هاي جهاني اول و دوم، غلبه روح مادي گرايي در غرب و همچنين رواج انديشه هاي اگزيستانسياليستي (با درونمايه هايي چون مرگ، پوچي و…) نيز هريك سهمي عمده در پذيرش و رواج اشعار خيام با رويکردي تبارشناسانه داشته اند كه در اين مقاله سعي گرديده است. هريك از اين زمينه ها مورد بررسي قرار گيرد.