مقاله تبارشناسي مباني هويت ملي در تاريخ نگاري ملي گرايانه دوران قاجار و مشروطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات سياسي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: تبارشناسي مباني هويت ملي در تاريخ نگاري ملي گرايانه دوران قاجار و مشروطه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت ملي
مقاله تاريخ نگاري
مقاله ملي گرايي
مقاله گذشته گرايي
مقاله قاجاريه
مقاله مشروطيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طرفداري علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظهور تاريخ نگاري ملي گرايانه در دوران قاجاريه و مشروطه يکي از مهم ترين محورهاي شکل گيري هويت ملي نوين در ايران معاصر به شمار مي رود. از زمان ورود ناسيوناليسم به عنوان يک ايدئولوژي مدرن به ايران در سده نوزدهم ميلادي، بسياري از مسايل فرهنگي ايران، از جمله تاريخ نگاري و نحوه نگاه به گذشته تحت تاثير اين ايدئولوژي قرار گرفت و به تدريج نوع جديدي از تاريخ نگاري و بازنمود وقايع گذشته در ميان منورالفکرهاي دوران قاجار و مشروطيت پديد آمد که طي آن تاريخ نويسان ايراني با محور قرار دادن ملي گرايي، به بازنويسي تاريخ ايران در قرون گذشته پرداختند و در اين ميان، به ويژه با برجسته کردن تاريخ ايران باستان و قرار دادن اين دوره به عنوان دوران حيات ملي ايران و ايرانيان، بنيان هاي هويت ملي ايران نوين بر اساس هويت باستاني ايرانيان را پي ريزي کردند. در اين مقاله کوشش شده است تا با مبنا قرار دادن اصلي ترين معاصرنويسي هاي دوران مورد بحث، ميزان تاثير تاريخ نگاري هاي ملي گرايانه بر توسعه نگاه هاي ناسيوناليستي به تاريخ ايران و جست جوي بنيان هاي هويت ملي در تاريخ ايران باستان در ميان روشنفکران و رجال سياسي و فرهنگي معاصر ايراني شناسايي و مشخص شود.