سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا سراج زاده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات محیط زیس
ایران عالم زاده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات محیط زیس

چکیده:

مصرف مواد غذایی با کلسترول بالا یکی از مهمترین عواملی است که باعث بروز بیماری های قلبی می شود. وجودکلسترول در شیر یکی از عواملی است که باعث کاهش مصرف شیر پر چرب شده است، از این رو کارخانجات با جداسازی چربی شیر و تولید شیر کم شرب به حل این مشکل کمک کرده انمد. اما چربی شیر دارای خواص مفید بی شماری است. از جمله اینکه ویتامینهای D,A در قسمت چربی شیر قرار دارند، به همین دلیل سعی بر آن است که بدون جداسازی چربی شیر از شیر میزان کلسترول موجود در آن را پایین آوردد. دراین تحقیق یک روش انزیمی به منظور کاهش کلسترول در شیر مورد بررسی قرار گرفته شده است. کلسترول اکسیداز خارج سلولی (COD) بدست امده از Nocardia erthropolis آنزیمی است که برای اینکار مورد استفاده قرار گرفته است. کلسترول اکسیداز انزیمی است که واکنش تبدیل بیولوژیکی کلسترول به ماده ای موسوم به کلستنون (Cholestenon) را کاتالیز می کند، که کلستنون بهعنوان یک ماده ضد چاقی موثر درجهان شناخته شده است. این انزیم در محدوده وسیعی از ph (6-8) دارای فعالیت بهینه است و درجه حرارت اپتیمم انزیم ۳۲ درجه سانتی گراد است. همچنین این آنزیم در درجه حرارت های بالا تا ۵۰ درجه سانتی گراد پایدار است و با نگهداری انزیم در دمای ۵ درجه سانتی گراد فعالیت آنزیم درحالت بهینه خود حفظ می شود. هدف از انجام این پروژه به دست اوردن شرایط عملیاتی بهینه در تبدیل بیولوژیکی کلسترول شیر توسط آنزیم کلسترول اکسیداز می باشد. با انالیز پارامترهای عملیاتی از جمله ph، دما، غلظت انزیم و زمان عملیات ، شرایط بهینه به دست آمده است. شرایط عملیاتی بهینه به دست آمده عبارتند از PH7/5 ، دما ۳۲ درجه سانتی گراد ، زمان عملیاتی ۶۰ دقیقه و میزان ۰/۵% آنزیم در شیر، که تحت این شرایط بیش از ۸۰% کلسترول موجود در شیر کاهش می یابد.