سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد مهدی همایونپور – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناو
محمد ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

تبدیل حروف کلمات به صدا ی ک ی از ملزومات سیستم ه ا ی تبدیل متن به گفتار م ی باشد . در این مقاله برای تبدیل کلمات فارسی به آوا از درخت تصمیم گیری استفاده کرده ایم . این درخت را با پارامترهای استخراج شده از کلمات متن آموزش و سپس از این درخت در تعیین آواهای تشکیل دهند کلمات استفاده نموده ای م . برای تبدیل کلمات به آوا با استفاده از این روش از دادگانهای فارسی
مختلفی استفاده کرده و به راندمان ۷۰ % برای تبدیل حرف به صدا دست یافتیم. دقت در انتخاب دادگان مناسب برای آموزش درخت تصمیم گیر ی و ارائه پوشش کا ف ی از ویژگیها ی آوایی زبان فار س ی از اهمیت بالایی در دستیا بی به دقت مناسب در تبدیل کلمات فارسی به صدای متناظر آنها برخوردار می باشد.