سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسن میریان حسین آبادی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
حسن حقیقی – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اغلب برنامههایی که طراحی آن ها بر مدل شی گرا مبتنی است، از داده های موجود در یک پایگاه داده رابطه ای استفاده می ک نند . ازاین رو، لازم است که پرس وجوهای شی گرا به معادل رابطه ای خود ترجمه شوند . برای نیل به این هدف، در این مقاله، به کمک یک معماری دو مرحله ای، ابتدا مدلی شی گرا معادل با پایگاه داده رابطه ای موجود ایجاد می شود . به این ترتیب در حالی که داده هم چنان در پایگا ه داده رابطه ای باقی مانده است، کاربر پرس و جوی خود را به زبان شی گرا و بر روی پایگاه داده شی گرای ایجاد شده می نویسد . در مرحله بعد کافی است پرس و جوی کاربر به معادل رابطه ای آن ترجمه شده، به پایگاه داده رابطه ای اولیه اعمال گردد . برای ترجمه پرس و جوی شی گ را به معادل رابطه ای آن، از مدل استاندارد F_Logic ، به عنوان پایه مفاهیم زبان های پرس و جوی شی گرا، استفاده شده است .