سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی کاوسی – مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
یعقوب لاسمی – دانشگاه تربیت معلم تهران
سید رضا موسوی حرمی – دانشگاه فردوسی مشهد
شهرام شرکتی – مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

سازند مزدوران (ژوراسیک بالایی – کرتاسه زیرین) در باختر کپه داغ با ستبرای بیش از ۶۰۰ متر بطور عمده از سنگ آهک، دولومیت و میان لایه های مارن تشکیل شده است. مرز زیرین سازند مزدوران با سازند چمن بید پیوسته و مرز بالایی آن با سازند زرد ناپیوسته است. بررسی صحرایی و مطالعات میکروسکوپی سازند مزدوران به شناسایی کمربندهای رخساره ای دریای ژرف، جلوی سد، حاشیه شلف، تالاب پشت سد و پهنه های جزر و مدی انجامیده است. این مطالعه نشان می دهد که پر شدن بخش مرکزی ژرف حوضه با آهک های دوباره نهشته شده و رخساره های پلاژیک، غلبه رخساره های گرینستونی و پکستونی بر رخساره های ریفی و گسترش باندستون های سیانوباکتریایی در حاشیه و جلوی سد که قادر به تولید کربنات فراوان و ایجاد توپوگرافی مناسب نبودند، این کاهش توپوگرافی بین حوضه و پلت فرم به تبدیل یک فرم حاشیه دار به رمپ کم شیب کربناته در طی رسوبگذاری سازند مزدوران انجامیده است.