سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا عبادی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
ابراهیم محمدی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
کیانوش سامی – تکنسین موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

کرمهای خاکی از موجودات بسیار مفید خاک در چرخه طبیعی تبدیل مواد می باشند. توجه به این موضوع برای جوامع صنعتی که گریبانگیر معضلات متعدد زیست محیطی بوده، نقش حساس و ارزنده ایی را ایفا می نمایند. در این تحقیق ضایعات کارخانجات صنعتی مواد غذایی که در مقادیر انبوه ایجاد می شود، بعنوان بستر برای پرورش و تکثیر کرم خاکی مورد استفاده قرار گرفت. این ضایعات پس ازجمع آوری و آماده سازی برای تولید ورمی کمپوست و خوراک دام مورد ارزیابی قرار گرفت. بقایا و ضایعات مصرفی در این طرح شامل تفالهگوجه فرنگی، ضایعات سیب زمینی، تفاله جو و باگاس بود که بترتیب از کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی، چیپس و انواع فراورده های سیب زمینی، ماء الشعیر و کارخانه تولید شکر از نیشکر تهیه گردید. این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی با یک تیمار شاهد (کود حیوانی) در سه تکرار به اجرا در آمد. بسترهای مصرفی قبل و بعد از فعالیت کرم خاکی، طی دوره ۶ ماهه درمقیاس نیمه صنعتی مورد آنالیز قرار گرفت. تجزیه و تحلیلداده ها با استفاده از نرم افزار SAS و ازمون دانکن برای مقایسه میانگین تیمارهای مختلف انجام گردید. کرم های خاکی به جعبه های چوبی (۰/۲۰ ضربدر در ۰/۵۰ ضربدر ۰/۷۰ متر) حاوی حدود ۱۵ کیلوگرم بستر اضافه شدند. هر جعبه بعنوان یک تکرار منظور گردید. مقایسه میانگین بسترها قبل و بعد از عمل پرورش نشان می دهد که در اثر فعالیت کرم های خاکی میزان ازت و PH بسترها افزایش یافته، در حالی که میزان درصد ماده خشک شده که موید قابلیت نگهداری آب بالای بسترها بعد از عمل پرورش بوده است. این موجودات مفید تجزیه و معدنی شدن (میترالیزه شدن ) بستر را تسریع نموده بطوریکه میزان درصد خاکستر و مواد معدنی بسترها بعد از فعالیت کرم خاکی افزایش یافته است. کود حاصل (ورمی کمپوست) از اکثر تیمارها دارای کیفیت و شکل ظاهری مناسب بوده بطوریکه بافت متخلخل، دانه ای، تیره رنگ و بدون بو را دارا می باشد.