سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسلم زارع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
علی حسن بهامین پیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

ساختار نواری الکترونی در سیمهای باریک استوانه ای بیسموت با است فاده از مدل جرم مؤثر ناهمسانگرد بطور تحلیلی بررسی گردیده و اثبات شده تبدیل فازی نیمه فلزی به نیمه سانایی در ابعاد بحرانی dc اتفاق می افتد . اثر ترموالکتریکی مواد ریز و افزایش آن در سیهای کوانتمی نیز مرور شده است .