سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا حیدری – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ساحل طوفانی – گروه شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
نرگس شجاع فرد – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نیلوفر حیدری – گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبری

چکیده:

در این مقاله، تبدیل متان توسط پلاسمای پالسی تابان در فشار اتمسفر مورد بررسی قرار گرفت. تفکر فیزیکی استفاده از پلاسما به این دلیل مطرح شد که این شیوه امکان کاهش درجه حرارت واکنش را تا دمای اتاق فراهم می سازد، ضمن این که الکترون ها داغ و دارای چند ده هزار درجه ی کلوین هستند که به شکستن گاز منتهی میگردد. وجود میدان غیریکنواخت و یا پارامتر E / p متغیر اجازه ی بهینه سازی سیستم در تمام حجم پلاسما را نمی دهد. بنابراین استفاده از راکتورهای یکنواخت مزیتی اساسی دارد. در کار
حاضر ما برای اولین بار از یک سیستم تخلیه ی دوگانه ی الکتریکی در فشار اتمسفر برای تبدیل متان استفاده کردیم. محصولات این فرایند که هیدروژن، اتیلن، استیلن، اتان، پروپان و محصولاتی شامل تا پنج کربن بودند، توسط گاز کروماتوگرافی آشکار شدند. بازده انرژی پلاسما به حدود ده درصد رسید که از بازده حدود % ۷ که پیشتر گزارش شده بود بهتر میباشد. نشان داده می شود که در صورت تصحیح روش، ممکن است بتوان به عددهای بالاتر نیز دست یافت.