سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عطاملک قربان زاده – گروه فیزیک دانشگاه تهران
هیوا مدرسی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

تبدیل متان در مجاورت دی اکسید کربن و در فشار اتمسفر بوسیله تخلیه تابشی پالسی مورد تحقیق قرار گرفت و در آن پهنای پالس تا حدود ۵۰ نانوثانیه و مقادیر کمتر از آن متراکم گردید . این متراکم سازی توانایی کار در فرکانس های بالاتر، بیش از ۳ کیلوهرتز، را بدون انتقال از حالت تابش به جرقه در پلاسما فراهم ساخت . گازهای اصلی خروجی شامل گازهای سنتز ) CO ، ) H2 و محصولات ) C2 اتیلن، اتان و استیلن ) بودند . در نسبت های مساوی از گازها یعنی CO2/CH4=1 ، در حدود %۴۲ از انرژی پلاسما صرف جداسازی شیمیایی گردید در حالی که تبدیل گازها نسبتاً بالا و در حدود %۵۵ برای متان و %۴۲ برای دی اکسید کربن بود . در این نقطه مصرف انرژی برای هر مولکول تبدیل شده کمتر از ۳,۸ الکترون ولت بود . در نسبت های بیشتر CO2/CH4 بازده انرژی راکتور حتی بهتر از مقدار ذکر شده نیز به دست آمد . به عنوان مثال برای مورد CO2/CH4=5 ، در حالی که راندمان انرژی در حدودد %۴۵بود، تبدیلات در حدود %۴۵ و %۶۵بترتیب برای متان و دی اکسید کربن حاصل شد . در این تحقیق حالت غیر تعادلی بالای انرژی ارتعاشی در پالس های کوتاه بررسی شده است که به ویژه در مولکول دی اکسید کربن منجر به بهبود راندمان انرژی گردیده است .