سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد دادخواه – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
فرخنده فرخی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
محمدرضا امیدخواه نسرین – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

هیدروژن سولفید ماده ای سمی و خطرناک است که می تواند منبعی برای تولید هیدروژن باشد. یکی از روشهایی که برای تولید هیدروژن از هیدروژن سولفید ارائه شده، استفاده از رآکتور پلاسما است. پلاسمای سرد حالتی از ماده است که امروزه کاربردهای گسترده ای در انجام واکنشهای شیمیایی پیدا کرده است. در این پژوهش هیدروژن سولفید به همراه آرگون به عنوان گاز همراه با هدف شکست پیوندهای هیدروژن سولفید و تولید هیدروژن در معرض محیط پلاسما از نوع کرونای مثبت با استفاده از جریان مستقیم قرار گرفته است. بعد از برپایی یک مجموعه آزمایشگاهی، تاثیر ٤ پارامتر ولتاژ( ٦ الی ١٨کیلو ولت)، فاصله الکترودها( ٥ الی ١٥ میلیمتر)، نسبتAr/H2S١ الی ٥) و میزان کل جریان عبوری از رآکتور ( ١٠٠ الی )٥٠٠ سی سی در دقیقه)، در ٥ سطح مختلف بر روی میزان درصد تبدیل و میزان توان مصرفی بر اساس طرح آزمایش طراحی ترکیب مرکزی(Central Composite Design)مورد آزمایش قرار گرفت. تحلیل آماری نتایج نشان می دهد که جریان کل گاز و نسبتAr/H2Sفاصله الکترودها و ولتاژ دوسر الکترود به ترتیب عوامل موثر بر میزان درصد تبدیل هیدروژن سولفید ،هستند. همچنین یک مدل آماری غیر خطی درجه دوم برای پیش بینی میزان درصد تبدیل هیدروژن سولفید بر اساس پارامتر های مورد آزمایش و اثرات دوتایی آنها ارائه شده است.