سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی تیموری – گروه مهندسی برق – دانشکده فنی – دانشگاه تبریز
سیدحسین حسینی – گروه مهندسی برق – دانشکده فنی – دانشگاه تبریز
گئورگ قره پتیان – گروه مهندسی برق – دانشکده فنی – دانشگاه تبریز

چکیده:

روشهای موجود برای کنترل APLC1 مثل تئوری توان لحظه ای براساس اندازه گیری جریانها و ولتاژهای خط و نهایتاً تخمین جریان جبران سازی بنا نهاده شده است . این روش کاملاً به شرایط اعوجاج ولتاژ خط حساس می باشد و این موضوع باعث خطاهای کنترلی می شود . در این مقاله روش جدیدی ارائه می شود که در آن فقط نیاز به اندازه گیری جریان خط به منظور به دست آوردن سیگنالهای مرجع می باشد . به عبارت دیگر در این روش نیاز به اندازه گیری ولتاژ خط وجود ندارد در نتیجه پردازش کنترلی ساده تر می شود و نیازمندیهای اندازه گیری از روی خط کاهش می یابد . اعوجاج ولتاژ خط، هیچ تأثیری برروی دقت کنترلی این روش ندارد . لذا این روش در اکثر شرایط شبکه کارایی لازم را از خود نشان می دهد . برای تأیید کارایی و دقت این روش کنترلی یک APLC به منظور جبران هارمونیکی باریکسوساز و بالانس سازی جریانهای نامتعادل ایجاد شده توسط باریکسوساز تریستوری و بارهای تک فاز، شبیه سازی و نشان داده می شود . مسلماً بکارگیری شیوه کنترلی جدید برای کنترل APLC نقش مؤثری در کاهش تلفات و کاهش تعداد ادوات اندازه گیری شبکه های توزیع خواهد داشت .