سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داریوش سالاری – دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی- گروه شیمی کاربردی- آزمایشگاه تحقیقاتی نف
علیقلی نیائی – دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی- گروه شیمی کاربردی- آزمایشگاه تحقیقاتی نف
احمد چمانده – دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی- گروه شیمی کاربردی- آزمایشگاه تحقیقاتی نف
علی عبادی – دانشگاه تبریز- دانشکده شیمی- گروه شیمی کاربردی- آزمایشگاه تحقیقاتی نف

چکیده:

MTO تبدیل متانل به اولفین) تکنولوژی جدیدی است که بر اساس کراکینگ کاتالیستی بنا شده است و در آن از راکتورهای با بستر سیال استفاده می شود. در این فرآیند انواع مختلف کاتالیست ها از جمله انواع زئولیتهای ریز حفره و متوسط حفره و همچنین الکهای مولکولی سیلیکوآلومینوفسفاتها(SAPOs) مورد بررسی قرار گرفته اند که ۳۴SAPO- در این واکنش، مناسبترین آنها تشخیص داده شد. این کاتالیزور با فلزات واسطهNi و Mn ،Coاصلاح شده و از نظر فعالیت،انتخابگری و طول عمر کاتالیزور با نوع غیر اصلاح شده آن مقایسه شده اند که در این میان ۳۴MnSAPO-
بعنوان بهترین آنها از نظر طول عمر شناختهشده است. تاثیر افزایش اتیلن، پروپیلن و آب به خوراک متانل نیز بررسی شده اند. زمانیکه اتیلن به متانل تزریق می شود انتخابگری پروپیلن و بوتن افزایش می یابد، در حالیکه افزودن پروپیلن به خوراک متانل، افزایش انتخابگری اتیلن و بوتن را به دنبال دارد و در نهایت زمانیکه آب حدود % ٧٣ الی % ٨٠ مولی به خوراک اضافه می شود، عمر کاتالیست تا ٨ برابر افزایش می یابد.