سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد نیک پی –
سیدباقر مرتضوی –
حسین کاظمیان –
حسن اصیلیان –

چکیده:

متیل ترشیری بوتیل اثر (MTBE) به عنوان جانشین تترااتیل سرب و به منظور بهبود عدد اکتان و کاستن از انتشار آلاینده های خروجی از اگزوز اتومبیل ها به نسبت ۱۵ درصد حجمی/ حجمی به بنزین افزوده می شود. مصرف بسیار گسترده (۲۶ میلیون تن در سال) و نرخ آزاد سازی بالا، بواسطه نشتی از مخازن زیرزمینی و مقاومت در برابر تجزیه بیولوژیک موجب شده که امروزه این ماده به عنوان دومین آلاینده مهم و متداول بعد از حلالهای کلرینه در آبهای مناطق شهری آمریکا شناخته شود. در این مقاله رفتار دو زئولیت اسیدی در زمینه هیدرولیز MTBE در دمای اتاق، از دیدگاه تولید محصولات با تجزیه بیولوژیک بهتر در آبهای زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت. اثر نوع زئولیت و غلظت به روش GC/FID مورد بررسی قرار گرفت. نتایج گویای آن است که زئولیت اسیدی H-MFI-90 از خانواده ZSM-5 در جذب سطحی و هیدرولیز MTBE مؤثر است و می توان از آن هم در زمینه اصلاح در محل وهم به عنوان مانع واکنشگر کاتالیتیکی نفوذ پذیر در اطراف چاهها و مخازن دارای نشتی استفاده کرد. این زئولیت نه تنها به عنوان جاذب سطحی MTBE و محصولات حاصل از هیدرولیز عمل می کند، بلکه بنحو مؤثری هیدولیز MTBE به مواد با تجزیه بیولوژیک بهتر نظیر ترت بوتیل الکل (TBA)، متانول (meoh) و الکن ها را تسهیل می کند که به راحتی توسط سویه های میکروبی بومی قابل تجزیه می باشند.