سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهاره اسدی شاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر وثوقی – استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بهره برداری از منابع گاز طبیعی به دلیل ماهیت فیزیکی آن یعنی دانسیته پایین نیازمند سرمایه گذاری سنگین است امری که باعث شده تا طی صد سال گذشته تحقیقات زیادی برای یافتن فناوری های مختلف به منظور بهره برداری اقتصادی از گاز طبیعی انجام می پذیرد. در حال حاضر یعنی سال های آغازین قرن۲۱ میلادی از فناوری های «خط لوله» گاز طبیعی مایع شده و «تبدیل گاز طبیعی به محصولات پتروشیمی» به صورت گسترده و در مقیاس تجاری برای استفاده از ذخایر گاز طبیعی استفاده می شود.
یکی از روشهای بهره برداری از منابع گاز طبیعی تبدیل آن به مواد غذایی مورد نیاز انسان و همچنین تغذیه دام و طیور و آبزیان است. طی این فرایند گاز طبیعی (عمدتا متان) قابل تبدیل به پروتئین های ایه مواد غذایی برخی از حیوانات همچون ماهی، گربه و سگ و در عین حال پروتئین های قابل مصرف در مواد غذایی مصرفی انسان است. اولین واحد تولید پروتئین ازگاز طبیعی در مقیاس تجاری، در سال ۱۹۹۸ توسط شرکت Norferm در نروژ مورد بهره برداری قرار گرفت. تولید پروتئین ازگاز طبیعی در این واحد با استفاده از باکتریهای متانوتروف انجام می پذیرد.
با توجه به ذخایر عظیم گاز طبیعی ایران، دستیابی به فناوری تبدیل گاز به پروتئین و کاربرد آن می تواند امری جذاب باشد. این پروژهبرای اولین بار در ایران بصورت عملی انجام شده است. بررسی و مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که پروتئین تولیدی تمام آمینواسیدهای ضروری را در بر دارد، بعنوان مثال مقدار بالای تریپتوفان که از ارزش بالایی در غذای انواع خاصی ازحیوانات دارد. در این مقاله به بررسی دقیق این فرایند از جمله انتخاب میکروارگانیسمهای مناسب، بهینه سازی شرایط رشد، انالیز پروتئین و بازده تولید پرداخته است.