سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان نورافکن – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی شیمی، نفت وگاز- دانشگاه شیراز
عبدالمحمد علمداری – استادیار بخش مهندسی شیمی، نفت وگاز- دانشگاه شیراز
عبدالحسین جهانمیری – استاد بخش مهندسی شیمی، نفت وگاز- دانشگاه شیراز

چکیده:

در این پژوهش تاثیر ناخالصی ۴- ترشری بوتیل فنلtert-butylphenol) 4- ) بر فرایند تبلور سرمایشی آداکت بیس فنل آ موردمطالعه قرار گرفت. برای تعیین پارامتر های سینتیکی فرایند تبلور آداکت بیس فنل آ از حل معادله موازنه جمعیت و موازنه جرم استفاده گردید. آزمایش های تبلور در بطری های پلاستیکی در یک حمام گردان انجام شد و در ضمن آزمایش غلظت بیس فنل آ در محلول و توزیع اندازه ذرات محصول اندازه گیری شد. تاثیر ناخالصی بر ترمودینامیک محلول، با بررسی تغییر پهنای منطقه نیمه پایداری در حضور و عدم حضور ناخالصی مطالعه شد. با تطبیق پیش بینی مدل ریاضی به داده های آزمایشگاهی پارامتر های سینتیکی مدل تعیین گردید. به دلیل غیر خطی(nonlinear)بودن معادلات مدل از روش الگوریتمژنتیک برای بهینه سازی مقادیر پارامتر های مدل استفاده شد. میزان تطبیق نتایج تجربی و نتایج مدل، حاکی از میزان دقت مدل می باشد.