سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیمان غفاری آشتیانی – دانشجوی دوره دکترای مدیریت بازرگانی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

امروزه تبلیغات شفاهی از اهمیت بسیاری نزد بازاریابان برخوردار گردیده است، تا جایی که عده ای معتقدند که تبلیغات شفاهی از جمله موثرترین و کارآمدترین شیوه های تبلیغاتی است . با توجه به اهمیت این موضوع و نقش موثر تبلیغات شفاهی در بازاریابی کنونی به نظر می رسد که باید به شکل موثری این پدیده را مدیریت کرده و با اتخاذ تدابیری آگاهانه و هدف مند از مزایا و سودمندی های بسیار آن بهره برداری نمود . در این مقاله در خصوص تبلیغات شفاهی و نقش و اهمیت آن در شکل گیری نگرش و رفتارهای مصرف کننده و در ادامه در رابطه با چگونگی مدیریت و اداره موثر تبلیغات شفاهی هر چند به اختصار، مطالبی ارائه خواهد گردید .