مقاله تبييني از اهداف تربيت اسلامي بر مبناي قلمروهاي حيات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تبييني از اهداف تربيت اسلامي بر مبناي قلمروهاي حيات
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تربيت اسلامي
مقاله اهداف
مقاله قلمرو هاي حيات
مقاله عناصر تربيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرم عليان حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسلام، به عنوان يک مکتب، نظام تربيتي خاص خود را دارد. اين نظام با نظامهاي ديگر در باب امور تربيتي تفاوت هاي اساسي دارد. پژوهش در باب ريشه هاي اين تمايزات، در زمان کنوني، با توجه به قلمرو هاي حيات آدمي، ضرورتي آشکار است. تبيين عناصر تعليم و تربيت شاملِ هدف، برنامه، روش، ارزشيابي و… مستلزم نظريه پردازي در قلمرو هاي حيات آدمي، از يک سو، و استخراج پيامدها و دلالت هاي تربيتي آنها، از سوي ديگر است. هدف، به عنوان اساسي ترين عنصر در تربيت اسلامي، به تبييني نو نيازمند است.
هدف اين مقاله تبيين اهداف تربيت اسلامي بر مبناي قلمرو هاي حيات آدمي است.