مقاله تبيين الگو و نحوه به کارگيري برنامه ريزي تامين احتياجات کالا و مواد براي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تبيين الگو و نحوه به کارگيري برنامه ريزي تامين احتياجات کالا و مواد براي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل MRP؛ کارايي عملياتي تدارکات
مقاله کارايي مالي
مقاله هماهنگي دروني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منجزي محمدنصير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت امر تدارک و تامين کالا و مواد و نقش حساس و زيربنايي سيستم هاي تدارکاتي در تحقق اهداف متفاوت سازمان هاي توليدي، اين پژوهش در شرکت هاي ملي مناطق نفت خيز، جنوب بخش حفاري صورت گرفته است. در اين مقاله، با بررسي عملکرد واحد تدارکات شرکت هاي مذکور، امکان به کارگيري فرآيند سيستم MRP در آن ها مورد ارزيابي قرار مي گيرد تا از مشکلات پيش رو تا حدودي کاستي شود.
براي گردآوري داده ها از پرسش نامه اي با ۳۵ گويه استفاده شد. از مسوولان نظام برنامه ريزي تامين احتياجات مواد و کالاي نمونه آماري خواسته شد، نظرات خود را درباره هر يک از مولفه هاي مدل بيان کنند تا بر اساس نتايج، پيشنهاد ويژه اين تحقيق به شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب براي استفاده از فرآيند برنامه ريزي تامين احتياجات کالا و مواد در بخش حفاري نمونه واقعي بيابد.