مقاله تبيين بحران هسته اي ايران از منظر رويكردهاي رئاليستي و نئورئاليستي، ابعاد و رويكردها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات سياسي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تبيين بحران هسته اي ايران از منظر رويكردهاي رئاليستي و نئورئاليستي، ابعاد و رويكردها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي
مقاله اصل بقا
مقاله اصل خودياري
مقاله تهديدات امنيتي
مقاله قدرت نرم
مقاله هژمونيك – گرايي آمريكا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني آرمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصلي ترين هدف نوشتار حاضر، انعكاس و بازگويي خلاهاي نظري – پارادايمي دو رويكرد قدرت محور رئاليستي و نئورئاليستي در تبيين بحران هسته اي جمهوري اسلامي ايران در سطح نظام و سياست بين المللي مي باشد. به واقع مطابق با يافته هاي اين پژوهش تحليل مقوله مذكور از منظر دو رويكرد رئاليستي و نئورئاليستي با واقعيات گفتماني موجود همخواني ندارد.