مقاله تبيين تجارت درون صنعت ميان کشورهاي واقع در آسياي جنوب غربي در قالب مدل جاذبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تبيين تجارت درون صنعت ميان کشورهاي واقع در آسياي جنوب غربي در قالب مدل جاذبه
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت درون صنعت
مقاله شاخص گروبل و لويد
مقاله مدل جاذبه
مقاله داده هاي ترکيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با کاربرد روش داده هاي ترکيبي و در قالب مدل جاذبه، به اندازه گيري و تعيين عوامل موثر بر تجارت درون صنعت ميان يک گروه منتخب از کشورهاي آسياي جنوب غربي طي سال هاي ۲۰۰۷-۲۰۰۳ ميلادي مي‌ پردازد. نتايج نشان مي دهد متغيرهاي توليد ناخالص داخلي دو شريک تجاري، اثر همگرايي با اتحاديه GCC و اثر ليندر داراي ارتباط مثبت و معنا دار، و متغيرهاي نرخ ارز، عدم توازن تجاري و مسافت جغرافيايي داراي ارتباط منفي و قابل انتظار بر متغير تجارت درون صنعت مي باشند.