مقاله تبيين تغيير خط مشي با استفاده از نظريه جريانات چندگانه كينگدون؛ مطالعه موردي تغيير قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۸۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تبيين تغيير خط مشي با استفاده از نظريه جريانات چندگانه كينگدون؛ مطالعه موردي تغيير قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير خط مشي
مقاله جريان هاي چندگانه
مقاله سياستگذاري علوم
مقاله تحقيقات و فناوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: دانايي فرد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: الواني سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قانون «اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» به عنوان يکي از تحولات اساسي در ساختار و مديريت حوزه علوم، تحقيقات و فناوري و نوعي تغيير خط مشي در اين حوزه محسوب مي شود و هدف مقاله تبيين نحوه تغيير اين خط مشي است؛ براي تبيين يک رخداد (در اين مقاله تغيير خط مشي) شيوه هاي پژوهش بسياري وجود دارد. يکي از راه هاي متداول، تبيين يک پديده به کمک نظريه ها است. براي اين منظور، اين مقاله تلاش مي کند تا با بهره گيري از چارچوب جريان هاي چندگانه کينگدون تبيين کند که چگونه قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري متحول شده است. براين اساس پژوهش نشان مي دهد که چگونه جريان مسايل، جريان خط مشي ها و جريان سياسي در شکل دهي تغيير خط مشي فوق به هم پيوند خورده اند و مشارکت کنندگان خط مشي چه نقشي در چنين پيوندي داشته اند و چگونه از فرصت پيش آمده در نتيجه اين پيوند براي تصويب پيشنهادات خود استفاده کردند؛ وبه چه نحوي دريچه خط مشي و مسئله باز و باعث تسهيل روند تغييرات در اين خط مشي شد. در نهايت مقاله ادعا مي کند که اين نظريه علي رغم برخي محدوديت ها، کاربردهاي واضحي در تحليل و تبيين فرايند تغيير قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دارد.
با توجه به ماهيت و اهداف اين پژوهش، براي انجام آن از شيوه تحليل کيفي و روش موردکاوي استفاده شده است. همچنين براي جمع آوري و تحليل داده ها، محققان از روش هاي کيفي (مصاحبه و بررسي مستندات) استفاده کرده اند.