مقاله تبيين جامعه شناختي ترس از جرم: مطالعه موردي شهروندان زنجاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۵۸ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تبيين جامعه شناختي ترس از جرم: مطالعه موردي شهروندان زنجاني
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترس از جرم
مقاله احساس امنيت
مقاله امنيت
مقاله عوامل فردي
مقاله عوامل زمينه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: همتي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروز ترس از جرم (احساس ناامني) به واقعيت اجتماعي متمايزي حتي مهم تر از خود جرم مبدل شده است. بيشتر پژوهش هاي انجام گرفته در اين خصوص به شکل توصيفي بوده و تلاش هاي سيستماتيک چنداني براي شناخت عوامل موثر بر آن به عنوان يک مساله اجتماعي، صورت نگرفته است. با اين حال نتايج حاصل از اين معدود پژوهش ها نشان مي دهد احساس امنيت (ذهني) به اندازه خود امنيت (عيني) در جامعه وجود ندارد. از اين گذشته ترس از جرم و ناامني از عوامل متعددي در سطوح خرد، ميانه و کلان متاثر بوده و مقاله اي صرفا امنيتي و انتظامي نمي باشد. پژوهش حاضر دو هدف عمده را تعقيب مي کند: اول بررسي متون نظري و تجربي مرتبط با ترس از جرم و احساس ناامني (جاني و مالي) دوم، تعيين ميزان ترس از جرم و برخي عوامل موثر بر آن. يافته هاي تحقيق حاضر که به شيوه پيمايش مقطعي بر روي نمونه اي از شهروندان زنجاني صورت گرفته، نشان مي دهد احساس ترس نسبتا اندکي در ميان اين پاسخگويان وجود دارد و عوامل فردي (مثل سن، جنس، درآمد خانوار، تحصيلات) در مقايسه با عوامل زمينه اي (تلقي از خطر قرباني شدن، رضايت از محل، نگرش به پليس و منطقه سکونت) از توان تبييني لازم برخوردار نيستند.