مقاله تبيين جامعه شناختي فعاليت هاي فراغتي دختران جوان با تاکيد بر عوامل آسيب شناختي آن (عنوان عربي: شرح بعد الإجتماعي للنشاطات الفتيات شابات في اوقات الفراغ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۲۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تبيين جامعه شناختي فعاليت هاي فراغتي دختران جوان با تاکيد بر عوامل آسيب شناختي آن (عنوان عربي: شرح بعد الإجتماعي للنشاطات الفتيات شابات في اوقات الفراغ)
این مقاله دارای ۵۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوقات فراغت
مقاله ارزش ها و نگرش ها
مقاله ميزان اطلاع خانواده
مقاله سبک خريد و مصرف
مقاله ميزان نظارت خانواده (كليد واژه عربي: اوقات الفراغ
مقاله القيم و وجهات النظر
مقاله مقدار الإطلاع الأسره علي اوقات الفراغ
مقاله اسلوب الحيات
مقاله مقدار النظاره الاسره)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعت جاه مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رشوند مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي زندي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
در تحقيق حاضر عوامل موثر در آسيب زا شدن اوقات فراغت دختران دانشجو مطالعه شده است. با توجه به يافته هاي پژوهش ارزش ها و نگرش ها، سبک زندگي، نوع مصرف رسانه اي و ميزان اطلاع خانواده از نحوه گذران اوقات فراغت بيشترين تاثير را بر نحوه گذران فراغت برجاي مي‌ گذارند. همچنين تاثير عوامل فردي بر سالم بودن يا آسيب زا شدن اوقات فراغت به مراتب بيشتر از عوامل خانوادگي مشاهده شد. اين نتايج مويد آن است که امروزه در اجتماعي شدن افراد از تاثير خانواده کاسته شده و ساير نهادهاي اجتماعي از جمله رسانه هاي جمعي بر نگرش و رفتار فرد تاثير بيشتري مي گذارند.