مقاله تبيين جغرافيايي بنيادهاي هويت ملي (مطالعه موردي: ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات ملي از صفحه ۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تبيين جغرافيايي بنيادهاي هويت ملي (مطالعه موردي: ايران)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جغرافيا
مقاله تاريخ
مقاله سرزمين
مقاله هويت ملي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاليباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: پوينده محمدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هويت ملي عبارت است از مجموعه عناصر و مولفه هاي مشترک يک ملت مستقل که افراد ملت نسبت به آنها خودآگاهي يافته اند و به واسطه آنها به يکديگر احساس تعلق مي کنند. در هر يک از رشته هاي علوم انساني مرتبط با مبحث هويت ملي بر يک يا تعدادي از عناصر تشکيل دهنده هويت ملي به عنوان عناصر اصلي آن تاکيد مي شود. به عبارت ديگر در حالي که در جغرافيا سرزمين مشترک در اين زمينه مولفه اصلي شناخته مي شود؛ در علوم سياسي بر ساختار سياسي مشترک (حکومت) تاکيد مي شود و در علوم اجتماعي زبان مشترک، دين مشترک و آداب و سنن مشترک عنصر اصلي به شمار مي روند.
سوالي که در اين جا وجود دارد اين است که علت اختلاف بين ديدگاه هاي مختلف در زمينه اولويت دادن به عناصر هويت ملي چيست؟ و در واقع کدام يک از مولفه ها را مي توان به عنوان عناصر اصلي در نظر گرفت. به نظر نويسندگان اين مقاله پاسخ اين سوال را مي توان با سطح بندي مولفه هاي هويت ملي بر مبناي تاثير وجود و يا عدم وجود عناصر و مولفه ها بر شکل گيري يک هويت ملي ارايه کرد. براي انجام اين کار در ابتدا با رويکردي جغرافيايي مهم ترين مولفه هاي هويت ملي تعيين و سپس به اولويت بندي آنها پرداخته مي شود.
روش پژوهش مورد استفاده در اين مقاله روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي و هدف از انجام پژوهش حاضر تبيين مولفه هاي هويت ملي با رويکردي جغرافيايي مي باشد. نتيجه به دست آمده نشان مي دهد که اولا مهم ترين مولفه هاي هويت ملي صبغه جغرافيايي و سرزميني دارند و ثانيا در تقسيم بندي کلي سرزمين و تاريخ مشترک مهم ترين مولفه هاي تشکيل دهنده هويت ملي مي باشند که عدم وجود اين دو مولفه به مفهوم عدم شکل گيري هويت ملي است.