مقاله تبيين رابطه ميزان سرمايه فرهنگي زنان شاغل، با نوع روابط همسران در خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تبيين رابطه ميزان سرمايه فرهنگي زنان شاغل، با نوع روابط همسران در خانواده
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه فرهنگي
مقاله روابط همسران
مقاله خانواده زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سفيري خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: آراسته راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي مرضيه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله، تبيين رابطه ميزان سرمايه فرهنگي زنان با نوع روابط همسران در خانواده است. در اين پژوهش پس از تحليل نظريات و مطالعات انجام شده در اين زمينه، به منظور تبيين مساله نوع روابط همسران در خانواده به لحاظ دموكراتيك بودن، از تئوري منابع (نظريه هاي بلود و ولف، گيدنز، كرامول، ويلموت و يانگ) و تئوري مبادله (نظريه هاي پيتر بلا) استفاده مي كنيم. سرمايه فرهنگي با استفاده از نظريه بورديو، از سه بخش سرمايه تجسم يافته، عينيت يافته و نهادي شده تشكيل مي شود و شامل دانش ها، مهارت ها و هنرهايي است كه افراد آن را از طريق آموزش و زمينه فرهنگي به دست مي آورند. هم چنين مالكيت ميراث هاي فرهنگي و سهولت دست رسي به آن ها و داشتن مدرك تحصيلي نيز است. روش اين پژوهش پيمايشي است و گردآوري اطلاعات با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي از ميان ۳۲۴ زن متاهل و تكنيك پرسش نامه انجام مي شود. پردازش داده ها به دو روش دومتغيره و چندمتغيره انجام مي شود و يافته ها نشان مي دهد كه با بالا رفتن سرمايه فرهنگي زنان، روابط آن ها با همسر دموكراتيك تر مي شود. از ميان متغيرهاي زمينه اي ميان پايگاه اجتماعي – اقتصادي زنان، ميزان درآمد شوهر و منزلت شغلي شوهر با نوع روابط همسران رابطه اي معنادار وجود دارد.