مقاله تبيين راهبردهاي تجاري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تبيين راهبردهاي تجاري در ايران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادرات نفتي
مقاله ارزش افزوده صنعت
مقاله جايگزيني واردات
مقاله تشويق صادرات
مقاله استراتژي تجاري
مقاله اقتصادسنجي
مقاله همگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گسكري ريحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، نويسندگان قصد دارند خط مشي سياست گذاري دولت در بخش خارجي اقتصاد را با توجه به اطلاعات آماري موجود تبيين نمايند و تشخيص دهند كه اقتصاد چه نوع استراتژي را دنبال مي نمايد. در اين زمينه، از دو متغير صادرات غيرنفتي، به عنوان شاخص استراتژي توسعه صادرات، و ارزش افزوده بخش صنعت، به عنوان استراتژي جايگزيني واردات، استفاده شده و اثرات اين دو بر رشد اقتصادي در كنار شاخصي از سرمايه گذاري، با كمك مدلهاي اقتصادسنجي برآورد شده است. مدل ارايه شده در اين مقاله برگرفته از مدل پايه اي است كه سالواتوره براي كشورهاي در حال توسعه ارايه نموده است كه پس از متناسب كردن آن براي ايران، با استفاده از روشهاي اقتصادسنجي ـ به خصوص مباحث همگرايي ـ پارامترها برآورد شده و نتايج مورد تفسير قرار گرفته است. نويسندگان، در پايان، استراتژي تجاري ايران را يك استراتژي درون گراي آميخته تشخيص داده اند.