مقاله تبيين رويكرد نو واقع گرايي در روابط بين الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تبيين رويكرد نو واقع گرايي در روابط بين الملل
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واقع گرايي
مقاله نوواقع گرايي
مقاله ساختارگرايي
مقاله منافع ملي
مقاله آنارشي
مقاله موازنه قوا
مقاله واحدهاي نظام بين الملل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخاني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوواقع گرايي که همچنان دولت را به عنوان بازيگر اصلي صحنه سياست بين الملل مي داند روايتي قدرتمند از واقع گرايي است كه مي گويد تا وقتي نظام بين الملل اقتدارگريز باشد كشمكش بر سر قدرت و امنيت ادامه خواهد داشت. نو واقع گرايي عميق ترين و دقيق ترين نقدها را بر پروژه هاي اصلاح طلبانه در سياست بين الملل وارد ساخته است. از همين رو شگفتاور نيست كه اين مكتب آماج اصلي حمله كساني قرار گرفته است كه چارچوب ذهني شان اصلاح طلبانه يا انتقادي است. اين نظريه كه محصول چالش نظريه رفتاري و نظريه وابستگي متقابل است به رغم انتقاداتي كه از منظرهاي گوناگون بر آن شده است، کماکان توانسته سلطه خود را را حفظ نمايد. نوشتار حاضر تلاش دارد ضمن پرداختن به چگونگي ظهور نو واقع گرايي، مباني فکري- فلسفي و نيز عناصر اصلي اين نظريه، ديدگاه هاي منتقدان نظريه واقع گرايي را مطرح و بررسي نمايد.