مقاله تبيين عوامل شناختي (کانون کنترل، درماندگي اکتسابي و اثر گلم) در نهاد هاي آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تبيين عوامل شناختي (کانون کنترل، درماندگي اکتسابي و اثر گلم) در نهاد هاي آموزشي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل شناختي
مقاله عزت نفس
مقاله کانون کنترل
مقاله درماندگي اکتسابي
مقاله اثر گلم
مقاله عدالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور آرين
جناب آقای / سرکار خانم: پيران نژاد علي
جناب آقای / سرکار خانم: فاخري كوزه كنان سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور فتانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نيروي انساني مولد، متمايز کننده کشورهاي توسعه يافته و فقير است. مطالعات نشان داده است که نيروي انساني ملل توسعه يافته از عزت نفس بالا و درماندگي پايين و کانون کنترل دروني برخوردار هستند و از اين رو تلاش براي افزايش عزت نفس و کاهش احساس درماندگي يکي از برنامه هاي بلند مدت کشورها در چشم اندازهاي ۲۰ ساله و ۵۰ ساله شده است. در اين تحقيق تاثير عدالت در ارتقاي عوامل شناختي همچون عزت نفس، کانون کنترل دروني و کاهش عوامل شناختي همچون درماندگي اکتسابي و اثر گلم مد نظر قرار گرفته و يافته هاي تحقيق حاکي از وجود رابطه معنا دار و مثبت بين عدالت اجتماعي و عزت نفس، عدالت اجتماعي و کانون کنترل دروني، و رابطه معنا دار و معکوس بين عدالت و درماندگي اکتسابي و عدالت و اثر گلم است. لذا براي ارتقا عزت نفس و کانون کنترل دروني، ضروري است که نهاد هاي آموزشي بر استقرار عدالت در اين نهاد ها اهتمام ورزند تا ضمن ارتقاي اين سه عامل شناختي سازنده، همزمان از خطرات درماندگي اکتسابي و اثر گلم جلوگيري شود. جامعه آماري شامل دانشگاه ها و مدارس است که ۹۰۷ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. طبق يافته هاي تحقيق، همبستگي بين عدالت و عزت نفس، کانون کنترل دروني رابطه علي مثبت و بين عدالت و درماندگي اکتسابي و اثر گلم رابطه علي منفي وجود دارد.