مقاله تبيين مباني وجودشناختي نظريه علامه طباطبايي در تفسير «نفس الامر» و سنجش نقدهاي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در متافيزيك (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تبيين مباني وجودشناختي نظريه علامه طباطبايي در تفسير «نفس الامر» و سنجش نقدهاي آن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوري مطابقت
مقاله نفس الامر
مقاله اصالت وجود
مقاله معقولات ثاني
مقاله علامه طباطبايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شانظري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي علويجه احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنوع آراي پيرامون مساله نفس الامر در فلسفه اسلامي، به نوع رويارويي هر فيلسوف با معضلات نظريه مطابقت در تبيين صدق برخي قضايا باز مي گردد. همچنين، معناي نفس الامر به دليل ناکارآمدي و يا ورود برخي پيش فرضهاي هستي شناسانه – بويژه بعد از طرح اصالت وجود – تفاسير گوناگوني را برتافته که يکي از برداشتهاي اخير آن از سوي علامه طباطبايي عرضه شده است. وي با ترسيم مکانيزم عقل در توسع ثبوت و تحقق، تئوري مطابقت در تصديقات نفس الامري را تاييد و تقويت نموده، «نفس الامر» را به ظرف ثبوت مطلق – اعم از وجود، ماهيت و معقولات ثاني – معنا مي کند و برخي از برداشتهاي پيشين، از جمله: تفسير نفس الامر به نفس الشيء و عالم امر را به چالش مي کشد.
در اين مقاله، علاوه بر تحليل کامل ظرايف نظريه علامه، با نگرشي بر تمام کلمات وي، به تبيين مبناي وي در پرداخت اين نظريه؛ يعني اصالت الوجود پرداخته شده و ميزان کارآمدي آن در حل مشکلات ظاهري التزام به اصالت الوجود در تبيين صدق قضاياي ماهوي و عدمي، موفقيت آميز گزارش شده است و در ضمن سنجش نقدهاي مربوط به مساله، موجبات اين نقدها، غفلت از مباني وجودشناختي علامه در بحث و نوع مواجهه وي با مساله ارزيابي گرديده است.