مقاله تبيين منطقي مردم سالاري ديني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات سياسي از صفحه ۵۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تبيين منطقي مردم سالاري ديني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دموکراسي
مقاله مردم سالاري ديني
مقاله اسلام و تحليل منطقي
مقاله ليبراليسم
مقاله پلوراليسم معرفتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي سيدمجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابهامات زيادي که پيرامون رابطه دين اسلام با دموکراسي وجود دارد، سبب شده تا در اين نوشتار با تكيه بر اصول منطقي حاکم بين اين دو مقوله و فارغ از گرايشات سليقه اي، به تبيين اين رابطه پرداخته شود. اگر تعريف دين را به دو قسمت عام و خاص تقسيم کنيم و در تعريف خاص، اعتقادات و احکامي را که بايد با اجزاي دموکراسي سنجيده شود، منبعث از مثلث معرفتي شرع، عقل و عرف بدانيم و هم چنين دموکراسي را تنها به مثابه شيوه اي براي حکومت کردن تصور کنيم مي توان ادعا کرد که بين دموکراسي به عنوان روش حکومت کردن که داراي عناصري مانند برابري سياسي شهروندان، حکومت اکثريت، مقبوليت مردمي، تفکيک قوا و… است با دين اسلام به مثابه فلسفه زندگي و اجتماعي، روابط منطقي تساوي و يا عموم و خصوص من وجه وجود دارد.