مقاله تبيين مواضع قبطيان مسيحي در برابر هجوم مسلمانان به مصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تبيين مواضع قبطيان مسيحي در برابر هجوم مسلمانان به مصر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصر
مقاله مسلمانان
مقاله فتوح
مقاله مسيحيان
مقاله قبطيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چلونگر محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از رحلت پيامبر و به خلافت رسيدن ابوبکر، مسلمانان دست به يک سلسله فتوح دامنه دار زدند. قسمت اعظم اين فتوح در مناطق مسيحي نشين انجام پذيرفت. مصر که از جمله مراکز مسيحي درآن روزگاران بود، در مدت کوتاهي به تصرف مسلمانان درآمد و ايشان توانستند بر اسکندريه، يکي از مراکز چهارگانه مسيحيان دست يابند.
واکنش مردم مصر در مقابل مسلمانان بسيار قابل ملاحظه بود. قبطيان در مقابل مسلمانان نه تنها مقاومت نکردند، بلکه از آنها استقبال هم نمودند. اين کنش از اصول چندگانه و متفاوتي سرچشمه مي گرفت که بايد در بستر جامعه آن زمان بررسي گردد و در راستاي همين امر به اوضاع ديني، موقعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي مصر توجه نمود.
پس از فتح مصر، رفتار مسلمانان نيز با قبطيان به عنوان اهل کتاب حايز اهميت است. قبطيان توانستند در سايه حکومت اسلامي، آزادي ديني راکه سالها در دوران حاکمان مسيحي ازآن محروم بودند، باز يابند.
در اين پژوهش، ضمن تشريح چگونگي فتح مصر، به بررسي علل پيروزي مسلمانان، عملکرد مسيحيان در مواجهه با مسلمانان و وضعيت آنان بعد از فتح پرداخته شده است.