مقاله تبيين نقشه نحوه دستيابي به دانش ضمني دانشکاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۸۳ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: تبيين نقشه نحوه دستيابي به دانش ضمني دانشکاران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه دانشي
مقاله دانش ضمني
مقاله دانش سازماني
مقاله مدل يادگيري – تعميق
مقاله انواع هوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي ندوشن عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جامعه فراصنعتى امروز، دانش يک منبع کليدى به شمار مي رود. از آنجا که قسمتى از دانش به وسيله سازمان و مابقى به وسيله افراد درونى مي شود، نظارت و کنترل بر فعاليت هاى دانشى بر خلاف فعاليت هاى توليدى دشوار است. در اين مقاله با بررسى موانع دستيابى به دانش ضمنى، راهکارهاى دستيابى به دانش دانشکاراني ارزيابى شده است که تحصيلات آموزش عالي دارند تا با اين شناخت بتوان به تبيين نقشه دستيابي به دانش ضمني دانشکاران دست يافت. براى گردآورى داده ها از نقشه يادگيري – تعميق استفاده شده است. اين نقشه هفت بخش دارد: يادگيري از طريق عمل، شبيه سازي، مقاله نويسي، مربيگري، پرورش توانمندي هاي ساخت و انتقال دانش، تصميم گيري بر پايه مدلسازي و تعميق يادگيري. متغير مداخله گر اين نقشه هوش هاي نه گانه دانشکاران است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اى سه بخشي با ۶۸ گويه بوده است. جامعه آماري دانشکاران ۳۵۷ نفر است که در واحدهاى برنامه ريزى و اطلاعات مديريت، تحقيق و توسعه، مهندسى عمومى و مهندسى فرايند شرکت ملي صنايع پتروشيمي مشغول به کار هستند. نمونه آماري بر اساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده ۶۵ نفر است. تعيين اندازه کاربري هر يک از بخش هاي نقشه يادگيري – تعميق از دستاوردهاي اين پژوهش است. دستاورد ديگر آن، تعيين ميزان اثربخشي هر يک از بخش ها براي نيل به دانش ضمني است.