مقاله تبيين نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت و توسعه پايدار نواحي پيرامون مطالعه موردي: بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: تبيين نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت و توسعه پايدار نواحي پيرامون مطالعه موردي: بازارچه هاي مرزي استان خراسان جنوبي
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت
مقاله توسعه پايدار
مقاله بازارچه مرزي
مقاله خراسان جنوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري حاجت مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي عرفان
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي پروانه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: باقري سرنجيانه ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از عمده ترين مسايل فراروي کشورهاي در حال توسعه، دستيابي به توسعه پايدار، امنيت فراگير و عدالت اجتماعي مي باشد. با يک بررسي اجمالي مي توان به جايگاه ضعيف مناطق مرزي و حاشيه اي در مقايسه با مناطق مرکزي کشور در فرآيند توسعه ملي و منطقه اي پي برد. از دلايل اين امر مي توان انزواي جغرافيايي مناطق مرزي، دوري از قطب هاي صنعتي ـ اقتصادي و توسعه نيافتگي در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي برشمرد. وجود اين گونه مسايل درمناطق مرزي باعث شده تا کشورها در قالب بازارچه هاي مرزي که از شناخته شده ترين روش هاي توسعه اقتصادي نواحي مرزي بهشمار مي رود، قدم در راه مبارزه با مسايل متنوع ناشي از عقب افتادگي در نواحي مذکور بگذارند.
اين مقاله با روش توصيفي _ تحليلي و تکيه بر منابع کتابخانه اي و ميداني سعي در بررسي و تبيين نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت و توسعه پايدار نواحي پيرامون خود بويژه در استان خراسان جنوبي را دارد. فرض اصلي اين مقاله اين است که: بازار چه ها پتانسيل بالايي در افزايش امنيت و توسعه پايدار نواحي پيرامون خود را دارند. يافته هاي تحقيق بيانگر اين مطلب است که بازارچه هاي مورد نظر تا حدود زيادي توانسته اند در توسعه نواحي پيرامون خود تاثير مثبت بگذارند که اين امر بستر لازم را براي افزايش امنيت در ابعاد مختلف فراهم آورده است. لازم به ذکر است که بازارچه ها در بعضي از شاخصه ها مانند بهبود وضعيت تحصيلي و ارتقا سطح علمي ساکنان مناطق داراي کارکرد منفي بوده است که نکته اي قابل تامل بوده و ما را متوجه اين نکته مي سازد که توسعه مقوله اي فراتر از پيشرفت مي باشد.