مقاله تبيين نقش راه بردي فرهنگ در زمينه سازي ظهور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مشرق موعود از صفحه ۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تبيين نقش راه بردي فرهنگ در زمينه سازي ظهور
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت مهدوي
مقاله زمينه سازي
مقاله اعتلاي فرهنگ
مقاله تمدن
مقاله توحيد
مقاله معنويت
مقاله عدالت
مقاله اخلاق
مقاله انقلاب اسلامي
مقاله امام خميني
مقاله مولفه هاي فرهنگي
مقاله اصلاح انحرافات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان كاظمي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بعد توحيدي و معنوي فرهنگ، وجه غالب آن است. به همين دليل مي توان اديان الهي را مهم ترين خاستگاه فرهنگ هاي خلاق و مولد به شمار آورد. فرهنگ و فرآيند اصلاح فرهنگي نقش بي بديل و راه بردي در زمينه سازي ظهور دارد و انقلاب اسلامي و فرهنگي ايران نيز وقتي موفق خواهد بود که در راستاي دست يابي به اين اهداف اصلاحي و فرهنگي حرکت کند.
اين نوشتار اين مدعا را اثبات مي کند که آسيب پذيري و انحطاط در جوامع فعلي، بيشتر از ناحيه فرهنگي است تا تمدني و تکنيکي. به همين دليل احياي فرهنگي و اعتلاي جوانب معنوي فرهنگ، نقش بي بديل و راه بردي در زمينه سازي ظهور و حتي در دولت مهدوي دارد و مي توان تحقق توحيد و سپس عدالت را در اصلاح انحرافات اعتقادي و رفتاري، از مهم ترين مولفه هاي فرهنگي و راه بردهاي دولت مهدوي به شمار آورد. افزون بر اين، ساير مولفه هاي ديگر نيز به تفصيل در اين مقاله تشريح شده است.