مقاله تبيين نقش ويژگي هاي روانشناختي کارآفرينان بر فرآيند کارآفريني مستقل (مورد مطالعه: کارآفرينان استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۱۱۸ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: تبيين نقش ويژگي هاي روانشناختي کارآفرينان بر فرآيند کارآفريني مستقل (مورد مطالعه: کارآفرينان استان مازندران)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي روانشناختي
مقاله فرآيند
مقاله کارآفريني
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: گنجه خور زيبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خلق ثروت، توسعه تکنولوژي و ايجاد اشتغال مولد، سه دليل مهم توجه به موضوع کارآفريني بوده و برخي معتقدند در جوامع امروزين، لازم است انقلاب کارآفريني رخ دهد. هدف از اجراي تحقيق حاضر، تبيين اثرات شش متغير روانشناختي موثر بر فرآيند کارآفريني مستقل در سطح استان مازندران مي باشد. جامعه آماري، ۱۵۱۱ کارآفرين مطابق با تعريف ديده بان جهاني کارآفريني بوده اند که تعداد ۲۹۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، سپس با جمع‏آوري داده‏هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه-اي با اجزاء استاندارد و ضريب پايايي ۸۴%، به آزمون فرضيات شش گانه پرداخته شده است. يافته ها نشان مي دهند شش متغير روانشناختي مورد مطالعه در قالب يک مدل رگرسيون تحليل مسير، ضمن تبيين فرآيند کارآفريني مستقل در سطح استان مازندران، هر کدام هم به صورت مستقيم، و هم به صورت غيرمستقيم و تعاملي، بر فرآيند مذکور تاثيرگذار بوده اند که از اين لحاظ، بيش ترين اثرگذاري کلي مربوط به متغير استقلال در کار(۶۵٫۲-) بوده و متغيرهاي خلاقيت و نوآوري(۰۹٫۲-)، خطرپذيري(۲۲٫۱)، اراده و پشتکار(۰۸۵٫۱)، کنترل دروني(۰۴٫۱) و بالاخره روحيه يادگيري(۲٫۰-)، به ترتيب در درجات بعدي اهميت قرار دارند. در پايان نتيجه گيري شده است که مديران و مسوولان استان براي بهبود فرآيند کارآفريني مستقل چگونه بايد به اين متغيرهاي روانشناختي توجه کنند.