مقاله تبيين نيازهاي آموزشي و چگونگي ارايه خدمات آموزشي مرتبط با سلامت دختران نوجوان: يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۸۲ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: تبيين نيازهاي آموزشي و چگونگي ارايه خدمات آموزشي مرتبط با سلامت دختران نوجوان: يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوجوانان
مقاله نيازسنجي
مقاله نيازهاي آموزشي
مقاله مطالعه کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: سيمبر معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: گرچه مطالعات زيادي در زمينه وضعيت سلامت نوجوانان انجام شده است، وليکن تحقيقات کيفي اندکي در رابطه با نيازهاي آموزشي سلامت دختران نوجوان انتشار يافته است. هدف از اين مطالعه، بررسي نيازهاي آموزشي سلامت دختران نوجوان مي باشد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق کيفي، ۶۷ دختر نوجوان ۱۲ تا ۱۸ ساله و ۱۱ فرد کليدي آگاه با حضور در مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته، تجارب خود را پيرامون نيازهاي آموزشي دختران نوجوان بيان نمودند. نمونه گيري مبتني بر هدف از بين افراد ساکن در مناطق شهري و روستايي شهرستان ساري صورت گرفت. پس از جمع آوري اطلاعات، تحليل داده ها از طريق روش تحليل درون مايه اي صورت گرفت.
يافته ها: استخراج کدهاي مطالعه منجر به پديدار شدن دو درونمايه تطابق آموزش ها با نيازها (شامل بر دو طبقه اصلي: نياز به محتواي مناسب آموزشي و نياز به شيوه مناسب آموزشي) و مشارکت همگاني در آموزش (شامل بر دو طبقه اصلي: ارتقا عملکرد رسانه ها و مشارکت شبکه هاي اجتماعي) شد. هر طبقه اصلي نيز مشتمل بر چند طبقه فرعي بود که با جملاتي از مشارکت کنندگان در پژوهش، توضيح داده شد.
استنتاج: نتايج اين مطالعه نشان داد که ارتقا سطح دانش و آگاهي دختران نوجوان در مورد مفاهيم مرتبط با بهداشت باروري و ارتقا مهارت هاي زندگي از اساسي ترين نيازهاي آموزشي آنان مي باشد.