مقاله تبيين و ارزيابي مولفه هاي موثر بر ارتقاي نقش منظر در پايداري محيط بررسي موردي رودخانه خشک شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در باغ نظر از صفحه ۶۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تبيين و ارزيابي مولفه هاي موثر بر ارتقاي نقش منظر در پايداري محيط بررسي موردي رودخانه خشک شيراز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منظر
مقاله منظر پايدار
مقاله انسان و محيط
مقاله مولفه هاي ارزيابي
مقاله رودخانه خشک شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري سيدامير
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منظر، شالوده اي است که به يکپارچگي هويت منطقه اي مي انجامد و بخش مهمي از کيفيت زندگي مردم در سراسر دنياست : در فضاهاي شهري، حومه ها، روستاها، فضاهايي با کيفيت بالا و حتي فضاهاي بي کيفيت… مولفه اي است محوري در توسعه فردي و اجتماعي… بنابراين محافظت، مديريت و برنامه ريزي صحيح منظر مسووليتي مهم براي تمام اقشار جامعه است.
با اين وجود پژوهش هاي سازمان يافته اندکي در رابطه با نقش منظر و ارتباط آن با پايداري محيطي وجود دارد. بسياري از نظريه پردازان به ارتباط انسان و طبيعت و لزوم حفظ و بهره گيري از اين تماس در محيط هاي ساخته شده اعتقاد دارند اما اين نظريه ها در بيشتر موارد بر ديدگاهي هنجاري نسبت به زندگي انسان تاکيد ورزيده و کمتر به عنوان يک پژوهش و يک ضرورت در قالب تحقيقات سازمان يافته پرداخته شده است. از اين رو نقش منظر براي يافتن منطق سازنده ارتباط بين انسان و محيط طبيعي در تعيين خط مشي توسعه مساله اساسي است که در اين پژوهش به آن پرداخته مي شود.
در چارچوب اين مقاله يک روش شناختي براي شناسايي عوامل موثر در ارزيابي نقش منظر بر روند تعادل بخشي به محيط و پايداري توسعه رودخانه خشک شيراز به عنوان رودي فصلي به کار گرفته شده است. اين روش بر مبناي سه مولفه رودخانه، شهر و مردم بنا مي شود. هدف کلي قرار دادن اين روش شناختي در يک نظام تصميم گيري است تا ابعاد و مولفه هاي مختلف موثر در ارتقاي نقش منظر در پايداري محيط رودخانه خشک را درک کرده و بر مبناي ارزش هاي مرجع عملکرد انها را مقايسه و اثرات آن را تحليل کنيم.