مقاله تبيين و تحليل «ابطال تناسخ بر اساس حرکت جوهري صدرايي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: تبيين و تحليل «ابطال تناسخ بر اساس حرکت جوهري صدرايي»
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تناسخ
مقاله نفس
مقاله بدن
مقاله حرکت جوهري
مقاله حدوث نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي ابوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از نظر ملاصدرا تناسخ يک تناقض فلسفي است و امکان وقوع ندارد. او که نفس را ادامه حرکت طبيعي جسم مي داند، اثبات مي کند که اساسا معقول نيست نفس کسي از آن ديگري شود. مطابق اصل حرکت جوهري در فلسفه صدرايي، نفس، جسمانيه الحدوث است و به تدريج و هماهنگ با آن رشد مي يابد و فعليت و صورت پيدا مي کند. زماني که در اين دنيا به استکمال رسيد، از بدن جدا مي شود و به عالم برزخ مي رود. بنابراين ممکن نيست نفسِ فعليت يافته به حالت قوه بازگردد و از آن بدن ديگري شود. پس تناسخ به معني بازگشت نفس به بدن انسان و غير آن، محال است. در نتيجه ارایه تحليلي از برهان صدرا بر اين امر ضرورت دارد.
رويكرد اين نوشتار تحليل و بررسي برهان ملاصدرا در ابطال تناسخ است.