مقاله تبيين پيامدهاي عوامل روان شناختي مثبت در سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۲۳ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تبيين پيامدهاي عوامل روان شناختي مثبت در سازمان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل روان شناختي مثبت
مقاله اميدواري
مقاله خوش بيني
مقاله تاب آوري
مقاله خودكارآمدي
مقاله تعهد سازماني
مقاله رضايت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيماراصل نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور آرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسي پيامدهاي عوامل روان شناختي مثبت و اجزاي آن (خود كارآمدي، اميدواري، تاب آوري و خوش بيني) در سازمان است. جامعه آماري اين پژوهش، كتابداران عضو انجمن كتابداري ايران هستند كه از ميان آن ها، ۱۲۸ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. بنابر يافته هاي اين پژوهش، سطح متغير عوامل روان شناختي مثبت و مولفه هاي تشكيل دهنده آن در كتابداران بالاتر از سطح متوسط است. در رابطه با تاثير اجزای تشكيل دهنده عوامل روان شناختي مثبت شامل خودكارآمدي، اميدواري، خوش بيني و تاب آوري بر تعهد سازماني و رضايت شغلي كتابداران، بيشترين تاثير مربوط به متغير خوش بيني است. هم چنين در بين اجزاي تشكيل دهنده عوامل روان شناختي مثبت، در سطح اطمينان ۹۵ درصد، تنها متغير خود كارآمدي با متغير ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان رابطه معنادار دارد، به طوري كه خودكارآمدي در دارندگان مدرك دكتراي بيشتر از دارندگان مدارك تحصيلي پايين تر است. علاوه بر اين، در سطح اطمينان ۹۵ درصد، ميزان تاب آوري كاركنان متاهل بيشتر از تاب آوري كاركنان مجرد است.