سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد سریرافراز – کارشناسی ارشد علوم اقتصادی؛ گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی دانش
شکوفه صبیحی – کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ، گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی دانش

چکیده:

آینده نگاری نوآوری مبین آینده پژوهی و آینده نگری جامع نوآوری در سطح ملی است که از طریق شناسایی نظام مند روندهای توسعه علوم، فناوری ، اقتصاد ، محیط زیست و جامعه ، با هدف تدوین سیاست ها و طرح های استراتژیک و اتخاذ تصمیم های مربوط حاصل می گردد؛ هم چنین آینده نگاری نوآوری می تواند به عنوان وسیله ای برای تطبیق چشم انداز هر کشوری از آینده محتمل و ارزیابی از آینده و مهیا شدن برای بهره گیری از فرصت ها و مواجهه با تهدیدهای محتمل در دوره های بیش از ۱۵ سال استفاده گردد. به این سبب است که نگارندگان در مقاله فوق ضمن مروری بر مفاهیم آینده نگاری نوآوری و نسل های آینده نگاری ، اثر بخشی آینده نگاری نوآوری را در تحقیق و توسعه مورد واکاوی قرار داده و با هم پوشانی نسل های نوین آینده نگاری نوآوری با سند چشم انداز توسعه ایران در سال ۱۴۰۴، راه توسعه علمی و فناوری کشور را جهت رسیدن به اهداف کلان سند چشم انداز رصد خواهند نمود.