سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد نظری پور – استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان، کردستان،ایران
بهزاد پرویزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری

چکیده:

در عصر اطلاعات – که سازمانها با محیط پویا و متغیر روبرو هستند – کسب مزیت رقابتی پایدار از اهمیت خاصی برای سازمان هابرخوردار می باشد عواملی مثل اینترنت و جهانی سازی که مبادله و دسترسی آسان اطلاعات و دانش را موجب گشته عصری را فراهم نموده ا ند که در آن سازمان ها قادر به حفظ مزیت رقابتی خود می باشند . مدیریت صحیح دانش در سازمان ، حفظ و ارتقاء سرمایه های فکری از جمله روشهایی هستند که از طریق آن سازمان های دانش محور می توانند مزیت رقابتی خود را در محیط رقابتی فعلی حفظ و بهبود بخشیده و در نتیجه ارزش خود را حداکثر نمایند . این مقاله به تفصیل درباره تئوریهای مرتبط با مدیریت دانش و سرمایه فکری بحث نموده ، در نهایت در تلاش است که یک ارتباط منطقی و سازنده بین مدیریت دانش و مدیریت سرمایه فکری برقرار سازد .