سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
علی میران بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی
علی پورکمالی انارکی – استادیار دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی
فرشاد کوثری – استاددانشگاه تهران

چکیده:
دراین اثرفرض اصلی تاثیرپذیری هدایت حرارتی کامپوزیت های پلیمری نانولوله کربنی چنددیواره از پارامترهای مختلف ازجمله طول نانولوله کربنی قطرنانولوله کربنی نسبت طول به قطرنانولوله کربنی کسرحجمی پرکننده ها و تماس گرمایی فصل مشترک نانوکامپوزیت میب اشد و نتایج حل تحلیلی هدایت حرارتی کامپوزیت های پلیمری نانولوله کربنی چنددیواره مورد بررسی قرارخواهد گرفت .