سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا رخشانی مقدم – ادارة کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان، ادارة مراقبت پرواز

چکیده:

مقاله ذیل راهکارهای علمی و عملی و الزامات اساسی حصول پیشرفت منطقی مدیریت ایمنی مراقبت پرواز ایران را مطرح نموده وشاخص های اساسی ارتقا دهنده یک کمیته ایمنی پویا را براساس الگوی ساختار جهانی کمیته مدیریت ایمنی هوانوردی بررسی می نماید و در نهایت پس از بیان اصول لاینفک یک ساختار مدیریت پویا که مد نظر طرح بازرسی جهانی ایمنی ممیزی نمایندگان ایکائو (IUSOAP) می باشد خصوصیات علمی و عملی یک بازرس ایمنی که می بایست از آنها برخوردار باشد مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .