سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدرضا حمیدی زاده – دانشیار دانشکده شهید بهشتی

چکیده:

طراحی و استقرار تفکر و رویکرد مهندسی و معماری استراتژی اگر چه فرآیند عمومی دارند اما بنا به ماهیت برنامه ای که در بطن استراتژی قرار گرفته است تفاوتهایی با یکدیگر پیدا می کنند. استراتژی هم هر چند واژه ای مشترک برای تمامی برنامه ها و برنامه ریزی است اما براساس ماهیت اجزای و فرایند آن، به حوزه های بسیار متنوع و گسترده تفکیک و طبقه بندی می شود که هر یک روش و تخصص خاص خود را می طلبد. آنچه در این مقاله در چارچوب مهندسی معماری استراتژی بر مبنای نگرش و رویکرد سیستمی مطرح، بررسی و تحلیل می شود جنبه های نرم و عمومی دستیابی به توزان، چیدمان، نقشه و ارتباطات درونی را بر پایه مدلسازی و بهینه یابی برای استراتژی ذی ربط در بر می گیرد. با مطرح کردن وظایف و شیوه کار مهندس استراتژی ، نقشه کشی استراتژی بررسی می شود.با شناخت ابعاد، فرایند و راهکارهای نقشه کشی استراتژی، معماری استراتژی معرفی می شود. در مهندسی سیستم استراتژی، اصول دستیابی به توازن بر پایه مبانی پویاییهای سیستم، مدل سازیهای مربوط، و گذر از هدف به ساختار و از ساختار به کارکرد بررسی می شوند. برای تعیین رویکرد طراحی سیستم استراتژی در فرایند مهندسی استراتژی ، روشهای طراحی با رعایت وظایف هیات سایه و فعالیتهای مهندسی سیستم استراتژی عرضه می شوند. بخش پایانی مقاله به ارائه رهیافت های معماری استراتژی اختصاص دارد.