سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهراب امینی ولاشانی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق ایران – تهران
فرهاد فلاحی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق ایران – تهران

چکیده:

هسته مرکزی آزمایشگاههای توان بالا ژنراتورهای اتصال کوتاه می باشد که وظیفة آنها ایجاد الگوهای جریانی خاص جهت آزمایش جریان تحمل و قطع کلیدها می باشد . رژیم کاری ویژه و لذا پیچیدگی این ادوات منجر به بالا بودن هزینه ساخت و نصب گردیده بطوریکه تعداد آنها در سطح بین المللی نادر بوده و کشور ما فاقد حتی یک نمونه می باشد و بدین جهت در راستای تجهیز آزمایشگاههای توان بالا از طریق خرید و یا ساخت، لازم است بررسی هایی صورت گیرد، در این مقاله پس از ارائه رژیم های کاری استاندارد مورد نیاز، روش های مختلف تولید الگوی جریان مورد نظر اشاره شده و پس از تاکید بر استفاده از ژنراتورهای اتصال کوتاه بعنوان منابع مناسب، ساختار و عملکرد آنها تبیین شده است . در انتها نیز نتایج حاصل از شبیه سازی عملکرد سه
نمونه ژنراتور در رژیم کاری مورد نظر، مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت توسعه و تعمیق نتایج ارائه شده است .