سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عباسعلی حاج کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
عطیه بطحایی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

بازارها و خصوصا شیوه های مدیریتی خود ندارند و اصول زیر بنایی نوآوری می بایست از طریق یادگیری مستمر با کارکنان در میان گذارده شود. اصول یادگیری از طریق شیوه های تسهیم دانش و خرد و نیز استفاده ازفعالیتهای یادگیری نظیر آموزش، تسهیم و مطاعات فردی ، با کارکنان ، مشتریان وسایر ذینفعان سازمان در میان گذارده می شود. علاوه بر آن فعالیتهای یادگیری با هدف بقا در عرصه کسب و کار، یادگیری به منظور بهینه کاوی و محک زدن سازمان با بهترین نمونه های صنعت و نهایتا یادگیریبه منظور رهبری و اعمال نفوذ، همگی در زمره مکانیزم های متنوع تسهیم قرار دارند و تسلط فرد بر هر یک از این فعالیتها به منظور بهبود عملکرد مدیریت دانش در یک سازمان یادگیرنده ضروری به نظر می رسد.