سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جبار امجدی – دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی
جلیل میرقادری – دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی

چکیده:

از جمله مشکلات جنسی افراد عقب مانده ذهنی MR سوء استفاده های جنسی از آنان است. بر طبق تحقیقات صورت گرفته بیشتر افرادMR و سایر ناتوانیهای دیگر، سوء استفاد های جنسی و تجاوز را تجربه می کنند.(سابسی و وارنبرگ، ۱۹۹۵% درصد وجود قربانیان جنسی در کل جمعیت، بسیار هشدار دهنده است. حداقل ۲۰ % زنان و ۵ تا ۱۰ مردان هر ساله در آمریکا مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. اگرچه این رقم به طور نگران کننده ایبالا است، ولی افراد MR وسایر افراد دارای ناتوانیهای دیگر، دارای یک ریسک بیشتری نسبت به قربانی شدن جنسی هستند، قربانی کسی است که دارای سطحی از آسیب دیدگی هوشی است که ریسک بیشتری نسبت به سوء استفاده شدن را داراست. سوء استفاده جنسی دارای دامنه وسیعی از فعالیتهای جنسی است که بطور تحمیلی بروی شخص صورتمی پذیرد. فاکتورهای خطر زا در ارتباط با سوء استفاده جنسی، شامل: ضعف اجتماعی، نقص مهارتهای ارتباطی، آسیب دیدگی در قضاوت، انزوای خانواده، استرس، آشفتگی خانوادگی و… است، که افزایش آسیب پذیری را( تحقق می بخشد(ترنبال و دیگران ، ۲۰۰۱ در این مقاله سعی بر آن خواهد بود که اثرات سوء استفاده های جنسی بروی افرادMR در حیطه های شناختی، فیزیکی و رفتاری به تفصیل بیان شود. در پایان راهکارهای پیشنهادی در زمینه درمانی و کاهش این مشکل در افرادMR ارائه خواهد شد.